Chemická
injektáž zdiva

Technologický postup

Tuto metodu na dodatečnou izolaci zdiva proti vzlínající vlhkosti provádíme tlakovou a beztlakou injektáží.

Pro tlakové napouštění volíme dle stupně zavlhčení silikonové přípravky (emulze, mikroemulze), pro netlakovou injektáž pak injektážní krémy na silan-siloxanové bázi. Tyto druhy chemických injektáží vytváří dodatečnou hydrofobní (vodoodpudivou) clonu proti vzlínající vlhkosti.

Sanace chemickou injektáží je prakticky nejšetrnější metodou dodatečné izolace proti zemní vlhkosti zdiva a je v závislosti na použitém materiálu vhodná pro téměř všechny druhy zdiva (cihelné i smíšené).

Při aplikaci chemické injektáže je velmi důležité, aby bylo dosaženo požadované účinnosti. Chemické injektáže provádíme dle ČSN 73 06 10 a směrnic WTA. Řádný technologický postup provádění a kázeň při realizaci je pro nás samozřejmostí.

Součástí provádění dodatečných izolací pro odstranění příčin vlhkosti je nezbytné řešit i odstranění důsledků vlhkosti (viditelných projevů) ve formě sanačních omítkových systémů, které jsou voleny dle stupně zavlhčení a zasolení zdiva. Je nezbytné taktéž jako finální povrchovou úpravu použít difúzně propustný štuk (vápenný) a taktéž barvu s deklarovaným nízkým difúzním odporem. Současně je vhodné provést stavební úpravy, doplňková a související opatření tak, aby voda nevnikala k sanovanému objektu.

Výhody

  • šetrný přístup vylučující narušení statiky domu
  • stačí přístup z jedné strany k izolovanému zdivu
  • technologie dobře použitelná v místech,kde nelze použít jiné technologie, například schodiště, výškové rozdíly v jednotlivých místnostech atd.
  • použití různých prostředků podle stupně zavlhnutých zdí (účinných látek až 80%)
 
 
 
20

Let
zkušeností

100

Realizovaných
projektů

99

Procent
spokojenost

5

Sanačních
technologií