Služby
Sanace vlhkého zdiva

Při sanaci vlhkého zdiva poskytujeme klientovi kompletní program řešení problému na míru. Dokážeme vyřešit problémy s vlhnoucí zdí v rodinných i průmyslových a úředních budovách. Poskytujeme celou řadu možností jak zabránit prostupu vzlínající vlhkosti včetně jejich realizací. Svým vlastním vybavením zvládáme všechny sanační a izolační technologie, v některých případech i bez zdroje elektřiny.

Podřezávání
řetězovou pilou

Podřezávání vlhkého zdiva

Zarážení
nerezových plechů

Plechy spojené zámky

Chemická
injektáž

Sanace injektáží zdiva

Sanace vlhkého zdiva pomocí řetězové pily

Sanace vlhkého zdiva pomocí řetězové pily

Tuto technologii izolace lze provést jedině u cihelného zdiva s vodorovnou průběžnou spárou.
K postupnému podřezání zdiva používáme speciální strojní řetězovou pilu. Po proříznutí, se spára vyčistí a je do ní vložena izolace z polyetylénu (PE) nebo PVC o tl. 2mm. Po vložení fólie, se vlhké zdivo zajistí plastovými statickými klíny. Tímto způsobem se pokračuje zhruba v 0,5 metrových úsecích. V jednotlivých nápojích se fólie překrývá v šířce 10 cm. Po provedení izolace, se prostor ve spáře tlakově vyplní cementovou maltou s plastifikátorem.

Narážení nerezových plechů spojených zámky

Tuto technologii lze použít u všech druhů stavebních materiálů s průběžnou spárou ve zdivu. Tyto nerezavějící desky z chrom-niklové oceli jsou zaráženy do zdiva pneumatickým zatloukacím strojem, přitom ale nedochází k otevření zdiva, tedy k porušení statiky objektu. Jednotlivé desky jsou opatřeny zámky, kterými do sebe zapadají, zaniká tím riziko vzájemného odpojení při izolování hliněných cihel (kotovice).

Narážení nerezových plechů spojených zámky

Sanace injektáží zdiva

Sanace injektáží zdiva

Tuto metodu na dodatečnou izolaci zdiva proti vzlínající vlhkosti provádíme tlakovou a beztlakou injektáží.

Pro tlakové napouštění volíme dle stupně zavlhčení silikonové přípravky (emulze, mikroemulze), pro netlakovou injektáž pak injektážní krémy na silan-siloxanové bázi. Tyto druhy chemických injektáží vytváří dodatečnou hydrofobní (vodoodpudivou) clonu proti vzlínající vlhkosti.

Sanace chemickou injektáží je prakticky nejšetrnější metodou dodatečné izolace proti zemní vlhkosti zdiva a je v závislosti na použitém materiálu vhodná pro téměř všechny druhy zdiva (cihelné i smíšené).

Sanace Vlhkého zdiva postup realizace

Diagnostika vlhkosti zdiva

Podrobně prozkoumáme stávající stav zdiva, kde prostupuje vlhkost. Obvykle si sjednáme se zákazníkem schůzku přímo v budově, kde zjistíme, jak velký rozsah sanačních prací bude zapotřebí.

Návrh sanační technologie

Zákazníkovi poté podrobně vysvětlíme, jaké sanační materiály a technologie použijeme a jak budeme při samotném zásahu postupovat. Vyhodnotíme, kolik času sanační práce zaberou a na kterých místech budeme přesně zasahovat.

Cenová nabídka sanace

Vypracování návrhu sanace i s cenovou kalkulací, pak zasíláme zákazníkovi, který nás v případě zájmu kontaktuje, nebo přímo na místě při osobní schůzce. Poté se už domluvíme na termínu provádění prácí.

Realizace sanace zdiva

Při návrhu řešení vycházíme co nejvíce zákazníkovi vstříc. Nabízíme nejmodernější materiály, které současný trh nabízí, přičemž se snažíme o co nejmenší finanční zátěž klienta.
20

Let
zkušeností

100

Realizovaných
projektů

99

Procent
spokojenost

5

Sanačních
technologií