Tepelné zaizolování zdiva Vlnitá

Tepelné zaizolování zdiva a následná ochrana BITUMENOVÉ stěrky
Natažení nopové folie