Podřezání vlhkého zdiva řetězovou pilou

Tuto technologii izolace lze provést jedině u cihelného zdiva s vodorovnou průběžnou spárou.
K postupnému podřezání zdiva používáme speciální strojní řetězovou pilu. Po proříznutí, se spára vyčistí a je do ní vložena izolace z polyetylénu (PE) nebo PVC o tl. 2mm. Po vložení fólie, se vlhké zdivo zajistí plastovými statickými klíny. Tímto způsobem se pokračuje zhruba v 0,5 metrových úsecích. V jednotlivých nápojích se fólie překrývá v šířce 10 cm. Po provedení izolace, se prostor ve spáře tlakově vyplní cementovou maltou s plastifikátorem.

Výhody:

- 100% účinnost

- Používání certifikovaných izolačních materiálů s dlouhodobou životností

- Životnost izolační vrstvy dle údajů výrobců: PE – min. 90 let

- Cenově dostupné řešení odstranění vlhkosti zdiva


Technologické omezení:

Nelze řezat zdivo z kotovice (není možné dokonalé statické zajištění)

Nelze řezat zdivo kamenné (strojní technologie to neumožnuje)

321 creative people