Sanace vlhkého zdiva pomocí řetězové pily

Tuto technologii izolace lze provést jedině u cihelného zdiva s vodorovnou průběžnou spárou.

Zarážení nerezových plechů do zdiva

Tuto technologii lze použít u všech druhů stavebních materiálů s průběžnou spárou ve zdivu

Sanace
 injektáží zdiva

Tuto metodu na dodatečnou izolaci zdiva proti vzlínající vlhkosti provádíme tlakovou a beztlakou injektáží

321 creative people